کانال رسمی خانم زیباروش”حبل المتین”

عنوان کانال :

کانال رسمی خانم زیباروش”حبل المتین”
دسته :
کانال , مذهبی
تعداد بازدید:
86 مرتبه

تعداد اعضای کانال:
۵١ نفر

درباره کانال :

زمینه ی فعالیت گذاشتن صوت سخنرانی های استاد زیباروش در باب( تفسیر آیات قرآن _ احادیث _ جامعه کبیره _ و روایات )
و اعلام زمان بندی های جلسات استاد زیباروش در کانال
برچسب ها :