کارگاه های روانشناسی دکتر بابامرادی

عنوان گروه :
کارگاه های روانشناسی دکتر بابامرادی
دسته :
آموزشی , لینک گروه های تلگرام
تعداد بازدید:
138 مرتبه

تعداد اعضا :
١١٨ نفر

توضیحات و قوانین گروه :

برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی و روانشناسیبرچسب ها : ,

دیگر گروههای مرتبط: