سرزمین اسب

سرزمین اسب

عنوان کانال :

سرزمین اسب
دسته :
آموزشی , کانال
تعداد بازدید:
150 مرتبه

تعداد اعضای کانال:
١٠٠٠ نفر

درباره کانال :

معرفی اسب های خارجی موجود در ایران و معرفی اسب های نژاد ایرانی به همراه تیره ها و زیر تیره ها به همراه فروشگاه اختصاصی اسب
برچسب ها :