ثبت کانال

  • نام کانال (یا گروه) تان را به فارسی وارد کنید
  • دسته را انتخاب کنید
  • توضیح مختصری در مورد زمینه های فعالیتی کانال و یا قوانین گروه تان
  • مثلا 12000
  • برچسب مهم ترین عامل در ثبت گروه و کانال در گوگل است. برای اضافه کردن برچسب جدید از کاما (,) استفاده کنید ( کاما " , " را با ویرگول فارسی " ، " اشتباه نگیرید ). به عنوان مثال برای کانال موسیقی به این شیوه عمل کنید: کانال موسیقی , لینک کانال موسیقی , کانال موسیقی تلگرام , کانال موسیقی ایرانی در تلگرام
  •